Ändra information om befintlig kennel

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Jag vill göra följande ändring
Godkänner du att vi får publicera ovan angivna uppgifter på Tollarklubbens hemsida: www.tollarklubben.se?
När anmälan skett kommer uppgifterna med på hemsidan. Genom att anmäla ett kennelnamn till förteckningen accepteras de villkor som gäller för deltagande. Vid ofullständig eller felaktig anmälan kommer Tollarklubben inte publicera uppgifterna på hemsidan.