Avelsstruktur Barnbarn

I länkarna nedan finner ni en sammanställning över antal barnbarn till hanar och tikar som haft valpar i Sverige. Även utländska valpar/hundar finns upptagna i listan. De har antingen importerats tillbaka till Sverige, eller varit här och tävlat eller på annat sätt anslutits till SKKs Avelsdata.

Antalet barnbarn ger en fingervisning om över vilka hundars gener som fått stor spridning i rasen genom att deras avkommor i stor utsträckning gått vidare i avel. Ju fler barnbarn en hund har, desto större möjlighet att hitta den hunden i en stamtavla. Vid avel bör man fundera över att inte öka inavelsgraden för mycket, så barnbarnslistan bör ses som ett hjälpmedel för att lättare få en överblick över hundar som inte har lika stort inflytande i rasen och som på så vis kanske kan bidra med annat genetiskt material. Exempelvis en hane/tik kan ha många barn, men dessa är i sin tur kanske inte så mycket använda av olika anledningar (behöver inte betyda att avkommorna varit sämre än genomsnittet, kolla och be om referenser från hanhundsägaren/tikägaren/uppfödaren) kanske kan dessa barnbarn ha något att bidra till framtiden. Observera att listan även innehåller hundar som är avlidna sen en tid tillbaka, men som ändå via sina barnbarn lever vidare i hög grad i rasen.

Listan över barnbarn är bara ett avelsverktyg vi har som hjälp i vårt val av avelspartner till en tilltänkt kombination. Tänk på helheten och vad kombinationen kan tillföra rasen.

November 2017

Avelsstruktur Barnbarn – samlad

Avelsstruktur Barnbarn – uppdelad på hanar respektive tikar