DE – svabbtest

Tollarklubben vill informera om att forskningen har gått framåt gällande mutationen som orsakar DE, och att det är framtaget ett DNA test att tillgå för de som önskar testa sin tollare. Testet som är framtaget är ett svabbprov. En bomullstops gnuggas mot kindens slemhinna i munnen på hunden och stryks sedan varsamt mot ett speciellt kort med absorberande yta. Detta kort resorberar saliv och celler som gnuggats bort med bomullstopsen. Svabbtestet återsänds till medföljande svarsadress som du får hem med svabbtestet.

Hur gör man om man vill skicka efter DE-svabbtestet?
Gå in på hemsidan https://www.ofa.org/diseases/dna-tested-diseases för att beställa svabbtest för DEN. Klicka på den orange ikonen order (Ny sida öppnas). Här har du tre alternativ att välja på. Du kan kontrollera Status på en redan beställd order. Du kan även beställa DNA-test. Om du beställt DNA-test innan, så din hunds information redan ligger inlagd på Ofas sida, så kan du skriva in din hunds registreringsnummer i rutan för Registration number och sen klicka på Look up. Då kommer uppgifterna upp på din hund som du tidigare har lagt in i systemet, och du kan nu beställa de testerna du vill för din hund. Om din hund inte finns i Ofas register så klickar du på den orange ikonen för Enter as a New Dog.

När du klickat dig vidare till sidan Enter as a New dog, så får du upp ett formulär som du fyller i med din hunds uppgifter. Kom ihåg att inte använda svenska tecken som å, ä eller ö, då systemet inte kan läsa dessa tecknen. (Du kan skriva å=a eller aa, ä=a eller ae, ö=o eller oe). Gäller både för hundens namn uppgifter och dina uppgifter ex. adressen. Det är viktigt att du fyller i alla fälten på ordern.

DE-bild1

När du fyllt i alla uppgifterna, klicka sen på Add to chart för att lägga till testet i din kundvagn. Klicka på Add another dog, om du vill beställa DNA-test för en annan hund samtidigt.
När du klickat på Add to chart kommer följande ruta upp:

DE-bild2

Om du vill beställa fler tester för samma hund, väljer du Add another test. Vill du beställa samma DNA-test men för en annan hund klickar du på Choose another dog. Om du är färdig så klickar du på Checkout.

Du kommer nu till betalsidan.
Under rubriken: Ship to, fyller du i till vilken adress du vill ha testet skickat till (kom ihåg inga svenska tecken, använd ej å, ä & ö).
Under rubriken: Billing anger du uppgifterna (oftast samma som din hemadress, eller beställningsadressen) som är betaladress. Du kan kryssa i rutan under rubriken där det står: Same as Ship To Address, om det är samma adress som Ship to adressen. Och sen sista rubriken Payment – betalning. Här fyller du i dit bank/kreditkorts uppgifter och genomför betalningen. När alla uppgifterna är ifyllda klickar du på den orange ikonen Confirm and Pay. När allt är klart kommer ett mail där det står att beställningen är genomförd.

Inom några dagar kommer du att få testet i din brevlåda. Hunden ska testas utifrån medföljande information. Detta kan antingen ske hemma eller hos veterinär. Om du går till veterinär, ta då med testet i obruten förpackning, tillsammans med denna remiss från SKK. Remissen är en viktig del i att kunna verifiera att det tagna DEN provet gäller din hund för att kunna säkerställa identiteten för de hundar som är testade, då det är en mycket allvarlig sjukdom. Var noga så att ID-nummer (tatuering eller chip) på din hunds finns angivet både på remissen samt ordern! Remissen ska inte bifogas svabbtestet som skickas till OFA, utan är ditt och din hunds intyg på att svabbtestet är taget från just din hund och bevisar att resultat tillhör din hund när du får svaret!

Vad berättar testet för mig som hundägare?

Testresultatet kommer att skickas hem till dig som ett E-certifikat. Detta certifikat mailar du en kopia av till avelsansvarig i Tollarklubben för arkivering. Har du SKK-remiss så får du gärna bifoga en kopia på denna.

DNA-testet kommer att visa om din hund är fri (Clear), anlagsbärare (Carrier) eller bär på sjukdomen (Affected)

  • Fri (Normal) – bär ej på mutationen för sjukdomen och kan således varken utveckla eller föra sjukdomen vidare.
  • Bärare (Carrier) – Bär på enkel uppsättning av den mutation som orsakar sjukdomen, men visar inte kliniska tecken för sjukdomen, och kan föra sjukdomen vidare vid eventuell avel. Vid eventuell avel får dessa tollare endast paras med tollare testade Normal.
  • Sjuk (Affected/At risk) – Bär på dubbla uppsättningar av den mutation som orsakar DE. Dessa tollare kommer att visa kliniska tecken på sjukdom.
    Tollare som visar kliniska tecken eller är Affected enligt DNA-testet, får och skall ej användas i avel.

Vad händer med resultatet från testet?
Testet tillsammans med remissen arkiveras hos avelsansvarig i Tollarklubben för dokumentation. Gör en notering om du samtycker till att testet får delges till annan part som kan vara i behov av detta, exv veterinär, forskare, uppfödare, hanhundsägare etc. När du beställer testet från OFA, väljer du att kryssa i om du samtycker till att din hunds resultat blir synligt på OFAs hemsida, då Carrier och Affected bara kommer att publiceras med ägarens tillstånd. Fria hundar kommer att publiceras på OFAs hemsida.

Ditt bidrag från din hund, kommer att vara till stor hjälp för forskarnas fortsatta efterforskningar om DE och rasen!