Höftledsdyplasi, HD

Sedan den 12 januari 2016 finns index för HD tillgängligt i Avelsdata för 20 raser och där Nova Scotia Duck Tolling Reriver är en.

Beslut om införande av index har fattats av SKKs avelskommitté i samråd berörda ras- och specialklubbar.

Här kan du läsa mer om vad det innebär – SKKs Indexartikel

Här kan ni hitta länk till Sofie Malms föreläsning om Avelsindex 

SKK svarar på de vanligaste frågorna om HD-index Här > > >

SKKs artikelserie Om HD:

Fler dokument finns att läsa på SKKs sida för Hälsoprogram HD


Se föredrag om avelsindex

För er som är intresserade av att veta mera om Avelsvärdering med index som verktyg och HD-index, har SKK, nu släppt sin föreläsning som ni kan titta på här.
Filmade föredrag från indexutbildningen


Läs Helen Häggströms artikel om HD-index från tidningen Tollaren 2020-1