Studien om Nya markörer för autoimmun sjukdom hos hund

Studien om Nya markörer för autoimmun sjukdom hos hund, berättar om att man har hittat fler markörer som kan vara kopplade till SLE och SLE liknande sjukdomar, som förhoppningsvis i framtiden skall kunna hjälpa till i diagnostiseringen av hundar som visar symptom på SLE eller SLE liknande sjukdomar.

I samtal med Hanna Bremer berättar hon att:

Metoden finns ännu bara uppsatt för forskning, och prover kan tyvärr inte köras rutinmässigt. Vi behöver också utvärdera om dessa tester kan tillföra något till den vanliga diagnostiken. Så tyvärr är det inget vi kan erbjuda i nuläget.

Länk till Hanna Bremers avhandling:  Canince Immune-Mediated disease

Länken till artikeln på SLUs externa web:
https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/4/nya-markorer-for-autoimmun-sjukdom-hos-hund/