Tollingjaktchampion nr 4 – 2014-09-13

LPI RLD N&F&A&M SE J(T)CH SE VCH Riverbreeze Tickling Pearl ”Tessie” och Marie Kinder

Nedanstående text är hämtad från protokollet för det praktiska tollingjaktprovet 140909

 

Typ av sjöfågel (utsatt, vilt): gräsänder i en mycket stor damm som låg i en sänka med kraftig gräsvegetation i sidorna. Det hade inte tidigare jagats i denna damm.

Väderförhållanden: Kraftiga regnskurar och ca 15 grader varmt. Blöta blev i vi alla åtminstone.

Domare Bosse Ferm, Marie & Tessie, skytten Mikael Svensson

Första lockarbetet, sammanfattning:
Förare/hund och skytt smyger mycket sakta till de dagen innan byggda gömslena. Fågel som ligger i dammen reagerar lite men skräms inte undan något nämnvärt. Hunden tollar i animerad stil precis i kanten vid vattnet och vassen. Exponeras tydligt för fågeln. Efter ca 8 min är det fågel inom skotthåll, men vi avvaktar att skjuta. Några simmar ut i igen. Då återupptas tollingen på nytt.

Som domare gömmer jag mig i den höga vegetationen och kan observera ekipaget.

Andra lockarbetet, sammanfattning:
En andra omgång tollas och efter ca 10 min så är det på nytt fågel inom håll och skytten fäller en fågel på min begäran.
Hunden skickas att apportera och löser uppgiften bra. Samtidigt lyfter ett par flockar med fågel och sammanlagt fäller skytten 12 vilt. Hunden skickas att apportera under tiden som jakten pågår och löser detta bra. Fasta bra grepp som avlämnas i hand till föraren bakom kamouflaget. Bra apporteringsarbeten som helhet.

Situationen är sådan att här finns möjligheter att verkligen testa hundekipaget under jaktliga former. Jag skjuter själv sju fåglar till eftersom fåglarna cirkulerar och kommer tillbaka efter en stund. Hunden får verkligen jobba på både på land och i vatten. Vid eftersöket här så fick hon även jobba ihop med en annan retriever. Störs inte av detta.

Arbetet efter skott, sammanfattning:
Antal apporterade vilt, ca 14 änder (inklusive några skadade). Stadig inför fallande vilt, bra markerings- och minnesförmåga. Arbetar bra både på land och i vatten, tillräcklig dådkraft, mattas inte. Bra apporteringsarbeten överlag. Tyst o fast i skott/Stadga

Sammanfattande kritik:
En tik som genomför sitt praktiska jaktprov på ett övertygande sätt. Helt tyst och stadig i pressande situationer. Bra ansmygning inledningsvis tillsammans med skytten. Livfullt attraktivt tollingarbete då så behövs.
Uselt väder med mycket regn påverkade inte hundens arbete. Jag tror dessutom att detta väder är att föredra framför solsken o blåst. Lockarbetet verkar gynnas av det lite sämre vädret. Massor med fina apporteringstillfällen för den provade hunden.

Det här utvecklade sig till en stilfull tollingjakt där alla momenten ingick vid ett o samma tillfälle. Roligt och lärorikt för hund, förare, skytt och även för mig som domare.

Stort tack till markägare och jaktvårdaren som gjorde detta möjligt.

Bosse Ferm, domare


Det tredje 1:a priset togs 140913 i Halland. Domare Sverker Haraldsson

Enl reglerna kan ett svenskt 1:a pris bytas ut mot ett danskt och det har Tessie – ett danskt och två svenska 1:a pris