Tollarklubben har förväntningar på dig som köper valp

Det avelsarbete som Tollarklubben genomför i samarbete med uppfödarna syftar till att du som valpköpare skall få en frisk, sund och duglig jakthund. Som valpköpare har du också ett stort ansvar för att detta arbete skall kunna bedrivas effektivt.

Därför rekommenderas att du röntgar hundens höfter och armbågar då den uppnått ca 18 månaders ålder, deltar på mentalbeskrivning och utvärderar jaktegenskaperna oavsett om hunden är tänkt att användas i avel eller ej.

Genom detta bidrar du till att vi även fortsättningsvis kan utveckla rasen så att nästa generation valpköpare har samma möjlighet som du att få en frisk och sund tollare.

Till sist vill vi önska dig lycka till med din valp och vi hoppas att vi får se dig som medlem i Tollarklubben.