Uppfödarformulär valpkull

Anmälan av planerad/född kull till uppfödarlistan.

För deltagande på denna lista måste kennelnamnet finnas på uppfödarlistan

*= tvingande uppgift

  Kennelnamn *

  Kennelägare *

  Medlemsnummer Tollarklubben *

  Län *

  Din valpkull

  Vilket datum är kullen beräknad? Ange år och månad eller vecka

  Vilket datum är din kull född?

  E-postadress *

  När anmälan skett och vi gjort en kontroll av uppgifterna kommer uppgifterna med på hemsidan.

  Kullen finns kvar på hemsidan tills de fyllt 8 veckor. Det går givetvis bra att ha kullen kvar längre eller ändra informationen genom att meddela webmaster.