Aktuella omplaceringar

Hundar som av en eller annan anledning behöver ett nytt varaktigt hem

Kontaktperson: Ingrid Larsson 070 – 643 70 38

Tollarklubbens förmedling av omplaceringar

Är en förmån för uppfödare som följer nedanstående regler:

Uppfödare ska följa Tollarklubbens avelspolicy och SKK:s grundregler samt vara väl förtrogen med Tollarklubbens RAS (Rasspecifika avelsstrategier)
För resultat som inte finns med i SKKs Hunddata eller Avelsdata ska kopior bifogas anmälan.

Grundkriterier som måste uppfyllas för att en hund ska förmedlas via Tollarklubbens förmedling:

 • Båda föräldradjuren ska vara minst 24 månader gamla vid parningstillfället
 • Båda föräldradjuren ska vara höftledsröntgade och kombinationen ska ge avkommor som förväntas få ett index för HD som är 100 eller högre
 • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta och inte visa tecken på PRA, annan ärftlig ögonsjukdom eller allvarlig defekt inom 12 månader vid parningstillfället
 • Båda föräldradjuren ska vara ED-röntgade utan anmärkning (d v s UA eller 0/0)
 • Båda föräldradjuren ska vara testade avseende DE (Degenerativ encefalopati), varav minst ett av föräldradjuren är Normal/Clear eller hereditärt fri. Omplaceringar efter testade Affected/At risk förmedlas ej.
 • Föräldradjuren får ej vara närmare släkt än kusiner, d v s inavelsgraden får inte överstiga 6,25 % över fem generationer (Läs mer om inavelsgrad i ett PM från P-E Sundgren)
 • Kullar efter hanhund som lämnat 20 valpar, varav de två första kullarna ej har uppnått en ålder av 24 månader förmedlas ej
 • Kullar efter hanhund som lämnat 60 valpar förmedlas ej
 • Kombination som upprepas för tredje gången förmedlas ej
 • Tikägaren/-ägarna ska ha varit medlem i Tollarklubben i minst ett år vid kullens födelse
 • Tiken ska ha Excellent eller Very good (gäller fr o m 2011-01-10) eller 1:a pris (gällde t o m 2011-01-09) på officiell utställning vid en ålder av lägst 15 månader
 • Hanen ska ha antingen Excellent eller Very Good (gäller fr o m 2011-01-10) eller 1:a pris (gällde t o m 2011-01-09) på officiell utställning vid en ålder av lägst 15 månader ELLER minst en godkänd jaktmerit

Så fort vi får in någon omplacering uppdateras denna sida!