2015-08-11 Nyheter – DE

Tydliggörande av Tollarklubbens hållning kring DE, Degenerativ Encefalopati

Vi var dessvärre otydliga i vårt styrelsebeslut 2015-07-30 avseende vår rekommendation kring DE, vilket är mitt ansvar som ordförande. Vi vill därför förtydliga detta enligt följande:

Tollarklubben rekommenderar att alla föräldradjur, blivande och nuvarande bör DNA-testas avseende DE. Kopior av testresultat skickas till avelsansvarig och alla testresultat kommer att publiceras på hemsidan.

Tollarklubben rekommenderar att anlagsbärare av DE endast paras med en testad clear/fri partner samt att hundar som har testats som sjuka inte skall användas i avel.

Det viktiga just nu är att så många som möjligt testar de hundar som redan är föräldrar och de som planeras för avel så snart som möjligt för att vi skall få en kunskap om utbredningen av sjukdomen. Därefter kommer frågan tas upp återigen för diskussion.

 

Mats Viker

Ordförande Tollarklubben