2015-07-31 Nyheter – DE

Beslut fattat på styrelsemöte 2015-07-30 ang DE

Tollarklubben beslöt att rekommendera att alla föräldradjur, blivande och nuvarande bör DNA-testas avseende DE samt att anlagsbärare tills vidare inte används i avel, förrän vi vet omfattningen av spridningen. Kopior av testresultat skickas till avelsansvarig och alla testresultat kommer att publiceras på hemsidan.