2016-01-27 Valberedningen anropar medlemmar i Tollarklubben

Vi är en klubb som i vår förhållandevis numerärt lilla ras har satt sin prick på retrieverkartan som en aktiv klubb med intresserade medlemmar och duktiga hundar. Detta syns inte minst genom vårt fantastiska arrangemang, Tollarspecialen.

Tiden har kommit då vi letar en person till styrelsepost som är intresserad av att arbeta inom området information och PR.

Denna person ska vara intresserad att arbeta som ”spindeln i nätet” för att:

  • arbeta för en enhetlig infomationspolicy riktat externt t ex bra och aktuellt infomaterial i olika arrangemang
  • arbeta för en enhetlig informationspolicy riktat internt t ex bra och aktuellt infomaterial till blivande valpägare
  • arbeta för riktlinjer gällande deltagande i mässor o liknande arrangemang
  • arbeta för att tollarklubben syns i lämpliga sammanhang
  • arbeta med sponsringsideer t ex för Tollarspecialen

Styrelsen är en enhet som arbetar tillsammans i alla frågor. Arbetsgrupper kan bildas för att fördela visioner och insatser på ett bra sätt.

Visst finns du som kan tänka dig att hålla i tyglarna för detta område?
Är du intresserad eller känner en person som kan tänkas vara intresserad?

Kontakta valberedningen genom undertecknad. Lämplig person kommer att presenteras som förslag till klubbmötet den 12 mars 2016.

Sammankallande i valberedningen – Agneta Joonas, digbytollers@telia.com