Är du intresserad av att köpa Tollare?

(summary in english below)

Just nu, under rådande COVID-19 pandemi, är efterfrågan att köpa Tollare enormt högt. Efterfrågan på Tollare överstiger normalt det antal Tollare som föds i Sverige, men just nu är efterfrågan ännu större. Läs gärna denna information om hur du ska tänka vid köp av en Tollare.

De uppfödare som är anslutna till Tollarklubben följer den avelspolicy samt Rasspecifika avelsstrategier (RAS) som klubben tagit fram för att hjälpa uppfödarna att avla fram hundar med mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar. Du kan hitta olika länkar till såväl Tollarklubbens som SKKs dokument avseende avel och hälsa på Tollarklubbens hemsida http://tollarklubben.se/avel-halsa/lankar-for-uppfodning/

För att kunna köpa en Tollare behöver du ett visst tålamod och att du är väl förberedd på att ge uppfödaren information om varför just du ska bli ägare till en Tollare och vad du har för planer för hunden.

Den just nu höga efterfrågan innebär också att det dyker upp många annonser på allehanda digitala forum med erbjudanden att köpa valpar och omplaceringshundar. Tyvärr kan dessa annonser ibland vara falska och det finns inga hundar att sälja. En annan risk är det säljs hundar som inte avlats utifrån Tollarklubbens avespolicy, vilket kan innebära hundar som framgent utvecklar sjukdomar etc. Vi rekommenderar att du alltid läser på i Tollarklubbens och SKKs dokument kring hur avel och försäljning av hund ska genomföras samt ställa frågor kring detta till säljaren, för att säkerställa att du får en frisk och sund hund.

Om du är intresserad av att köpa en Tollare rekommenderar vi dig också att kontakta uppfödare som är anslutna till Tollarklubben som arbetar ansvarsfullt och noggrant med sin avel, du kan hitta dessa på Tollarklubbens hemsida.

Ett tips när du kontaktar en uppfödare är att vara förberedd på att svara på varför du vill köpa en Tollare och vad du planerar med ditt hundägande. Många uppfödare, som redan har väntelistor, ser gärna att en köpare är aktiv med sin hund i olika hundaktiviteter.

Lycka till!


Do you want to buy a Toller? Please read this

The demand for Nova Scotia Duck Tolling Retriever puppies is very high at this time, due to the COVID-19 pandemic. The demand is normally higher than the supply of puppies born. In addition, many breeders have been overwhelmed by the high demand for puppies and because they already have long waiting lists may not be responding until the world health situation is more certain.

Please be patient – our breeders maintain high standards and adhere to the Swedish Nova Scotia Duck Tolling Retriever club standards of ethics in order to provide healthy, high quality Toller puppies.

Occasionally there are dogs for sale through different digital platforms, some of them are unfortunately false. Therefore, we recommend you to instead contact breeders listed at the Swedish Toller club.