Covid-19 och Klubbmötet

Tollarklubbens verksamhet påverkas av den samhällskris som nu råder. Naturligtvis följer Tollarklubben också alla de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, förordningar som utfärdas av regeringen samt de direktiv som ges från Svenska kennelklubben.

Det första som påverkade oss var att vi beslöt att skjuta upp vårt klubbmöte med tillhörande workshop samt uppfödarträff, som skulle ha genomförts 14-15 mars. Vid det tillfället fanns inga restriktioner kring folksamlingar, men Coronaviruset hade redan börjat påverka samhället i stor utsträckning. Att inte genomföra klubbmötet 14 mars var ett ganska lätt och enhälligt beslut. Naturligtvis att inte riskera att sprida smitta, men även att inte genomföra ett klubbmöte om några medlemmar inte vågade delta vilket direkt skulle påverka föreningsdemokratin var tungt vägande skäl.

I dagsläget vet vi inte när vi kommer kunna genomföra ett klubbmöte. Vi diskuterar detta i styrelsen, vi vill kunna skydda föreningsdemokratin och allas möjlighet att delta. SKK har gett dispens för genomförande av klubbmöten vilken nu är förlängd till 30 september. Det finns möjlighet att genomföra klubbmötet på distans, via SKK, men ett sådant möte kan i stort sett bara behandla bokslut, budget och val av styrelse, revisorer och valberedning. Eftersom vi har ett antal andra viktiga ärenden vi vill ha hanterade såsom medlemsavgifter och RAS är vårt första alternativ att genomföra ett fysiskt klubbmöte. Som det ser ut just nu är vår tanke att kunna genomföra det i samband med Tollarspecialen, på något sätt. Huruvida det blir så, ligger inte i våra händer utan snarare i ett elakt virus fortsatta härjningar i samhället. Vi har i så fall fortfarande möjlighet att genomföra ett distansmöte som en sista utväg. Eftersom vi har två styrelsemedlemmar som var tänkta att avsluta sin gärning vid klubbmötet bjuder vi in de två av valberedningen föreslagna nya personerna till våra styrelsemöten (som genomförs via telefon).

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande