DE-listan uppdaterad

DNA-testet för DEN är ett av de nyaste DNA testerna för rasen (år 2015). Då rasen nu har individer som har nått upp till 4e generation efter DNA-testad individ, har klubben beslutat om att göra en komplettering i listan med en kolumn som anger antal generationer som individen är efter en DNA-testad individ. Kolumnen för generation som infogats i översikten nedan är en förhoppning om att lättare tydliggöra hur många generationer en individ ligger från första DNA-testad individ. SKK/AK har ett policy uttalande (Uttalandet i sin helhet finns på SKKs alt. Tollarklubbens hemsida under DNA-tester) att efter 3e generation hereditärt fri, kan det vara klokt att DNA-testa individen på nytt. Var och en ansvarar själv för att kontrollera så att känt DNA-resultat föreligger bakåt i leden innan parning.

Degenerativ encefalopati (tollarklubben.se)