Förslag till workshop på klubbmötet 2019

Hur vill vi se den framtida tollingjaktprovsverksamheten som stöd för en bra avelsutvärdering?

I samband med klubbmötet 2019 erbjuds medlemmarna att delta i en workshop med syfte att diskutera hur Tollarklubben och dess medlemmar vill se framtidens tollingjaktprov såsom ett bra avelsutvärderingsverktyg.

Syftet är att starta en diskussion inför framtiden där vi utgår från ett blankt papper, hur skulle vi vilja att framtidens tollingjaktprov ska se ut. Om vi helt bortser från de hur dagens tollingjaktprov genomförs, hur skulle vi vilja att jaktprovsverksamheten ska se ut för att kunna utvärdera Tollarens funktion och mentalitet under jakt?

Målet är inte nödvändigtvis att begära en total förändring av nuvarande regelverk, utan snarare att verkligen fundera över bästa sättet att avla fram en bra jakthund. Resultatet skulle kunna vara en helt annat upplägg på proven, att vi är nöjda med hur proven genomförs ut idag eller att vi vill se mindre eller större justeringar i dagens jaktprovsregler. Syftet är inte heller att på något vis kritisera dagens provverksamhet.

Avsikten är detta ska vara ett långsiktigt arbete, som inte påverkar den regelrevidering av Tollingjaktprovsreglerna för perioden 2022-2026 som beslutas på SSRKs fullmäktige i maj 2019.

Tanken är att genomföra liknande workshops och diskussioner på andra ställen i landet, t.ex. vid Klubbmötet 2020.  

Workshopen kommer att genomföras på eftermiddagen efter klubbmötet, och vi kommer att bjuda in en panel med ett antal medlemmar som jagar med sina tollare samt ett antal erfarna uppfödare. Alla som deltar under eftermiddagen kommer givetvis kunna vara delaktiga med frågor och synpunkter.

Anteckningar kommer att föras under workshopen.