Guldapporten 2019

Guldapporten 2019 har tilldelats Redaktionen för tidningen Tollaren 2019

Mia Eriksson och Fia Björklund

Motivering

Redaktör och layoutare har under ett antal år med stort engagemang utvecklat Tollaren till en högklassig medlemstidning som uppskattas enormt mycket av alla medlemmar.