Hur skulle en retrieverklubb i Sverige kunna vara organiserad?

En arbetsgrupp är igång för att diskutera frågan om hur en retrieverklubb skulle kunna se ut OM en delning inom SSRK skulle komma att ske. Du som medlem och vi som klubb har möjlighet att komma med förslag och synpunkter enligt dokumentet nedan. Maila gärna dina åsikter till styrelsen på mail: sekreterare@tollarklubben.se  senast 10/3 då vi kommer att diskutera detta vid vårt styrelsemöte.

Retrieverklubb