Kallelse till Klubbmötet, digitalt årsmöte 30 mars, kl. 18.00

Välkommen till Klubbmötet!
Kallelsen till Klubbmötet som i år blir ett Digitalt årsmöte är nu publicerad.
Anmälan till mötet senast 16/3 ENDAST via anmälningslänk till SKK – Anmälningslänken hittar ni i kallelsen.

Kallelsen samt information om det digitala årsmötet hittar ni på sidan “Klubbmöte“, där kommer även alla handlingar inför klubbmötet att publiceras.