Kallelse till Klubbmöte 2015

Samtliga medlemmar i Nova Scotia Duck Tolling Retriever klubben kallas härmed till

klubbens ordinarie medlemsmöte lördagen den 14 mars 2015 kl 10.00 på

Scandic hotell Upplands Väsby

 

Mötet inleds med Hanna Bremer, Helene Hamlin och Malin Kånåhols från SLU berättar det senaste inom tollarsjukeprojektet och sin sammanställning över sjukdomar hos tollare.

Dagordning enligt stadgarna.

 

Beställ förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika och betala bara 200 SEK. Resterande bjuder Tollarklubben på!
Det är viktigt att man anmäler sig till sekreteraren så vi vet hur mycket man som ska förbokas.

Rumsbokning för var och en göra själv på nätet eller tel 08 517 355 00. Vi har en allmän SKK-rabatt som kan användas.

Har du erhållit pris på officiellt jaktprov 2014?
Om du är du berättigad till en av Tollarklubbens jaktnålar – anmälan till sekreteraren.
OBS: Vid anmälan av jaktnål, vänligen uppge följande: Förarens fullständiga namn, Hundens fullständiga namn och ev titlar, Typ av prov (tjp eller retrieverprov), Klass, Pris, Datum då priset erhölls

Tollarbutiken kommer att vara på plats och ha försäljning

Söndagen den 15 mars kl 9.00 blir det följande föredrag:

Kl 9-12 Nicolette Salmon Hillbertz med avbrott för förmiddagsfika
Kl 12-13 Lunch
Kl 13-15 Brith Andersson
Kl 15 Eftermiddagsfika och därefter är det slut!

DNA-tester och Doping

Nicolette Salmon Hillbertz, forskare i molekylär genetik, kommer att föreläsa om DNA-tester. Forskningen går snabbt framåt och DNA-tester är ett av uppfödarens många informations- och avelsverktyg. Vilka tester ska vi använda och vilka ska vi avstå från att använda? Vad finns det för olika mutationer och nedärvningsmönster? Allt detta och en hel del till kommer Nicolette att berätta om på ett inspirerande och lättfattligt sätt.

Brith Andersson från SKKs Tävlingsavdelning kommer att informera om Nationellt dopingreglemente för hund. När är hunden dopad? Vad får man göra och inte göra medan hunden står under behandling? Vad är karenstiden för olika preparat? Vad gör man i SKKs dopingkommitté? Brith kommer att reda ut begreppen för oss och vi kommer att få möjlighet att ställa frågor om allt vi undrar över gällande doping.

Väl mött!
Styrelsen


Kl 10.00 den 14 mars öppnas klubbens ordinarie klubbmöte.

Dagordning enligt stadgarna

Valberedningen bestående av Agneta Joonas – sammankallande, Weronica Bengtsson samt Marie Kinder (har 1 år kvar på sin mandatperiod) presenterar sitt förslag till ny styrelse för Tollarklubben.