Ny ansvarig för Tollarklubbens BPH-verksamhet i Märsta

Vi hälsar Marie Vigetoft välkommen som BPH-ansvarig för Märstabanan!

Håll ögna öppna på Hemsidan och på Facebookgruppen BPH Märsta för senaste nytt.