Ny hedersmedlem

Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben utnämner härmed
Malin Nilsson
Till hedersmedlem i klubben

Motivering
Tollarklubben har som en av sina viktigaste uppgifter enligt stadgarna att arbeta med avel och hälsa. Här är naturligtvis goda kontakter med forskningen värld för att stötta varandra i arbetet med att upptäcka, förstå och motverka sjukdomar hos våra hundar. Att uppmärksamma de från forskningens värld som engagerar sig i vår hundras är av vikt.
Malin Nilsson arbetar intensivt och med ett enormt stort engagemang med det så kallade Tollarprojektet på SLU, men också tillsammans med sina kollegor med sjukdomen cancer hos hundar.
Malin har en stor energi och lägger ned stort personligt engagemang i sin forskning som kommer att medföra betydligt friskare Tollare men även andra hundraser i framtiden. Malin gör detta med en glädje och inspirerar därigenom många uppfödare och Tollarägare i Tollarklubben att bidra till forskningen.

Klubbstyrelsen i mars 2022