Nytt utseende på uppfödarsidan

Fliken Valpkullar är numera omarbetad och heter numera Uppfödare. Där under finns den nya utformade uppfödarlistan publicerad med ev valpkullar etc. (fd Valpförmedlingen).

Efter beslut på Klubbmötet är nu även revidering av RAS-Raspecifika Avelstrategier för Tollare inskickat för granskning, se hemsidan. En arbetsgrupp för revidering av Avelspolicy är även under arbete.