OBS! Klubbmötet och uppfödarträffen skjuts upp

Klubbmötet 14 mars samt uppfödarträffen 15 mars skjuts upp med avseende till Covid-19
Med anledning av situationen när det gäller spridningen av Corona-viruset i Sverige samt de beslut som fattas av regeringen under onsdagen har Tollarklubbens styrelse haft ett extra telefonsammanträde under kvällen den 11 mars 2020.

SKK har beslutat att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31 maj.

SKK har också beslutat att ställa in en BPH-utbildning kommande helg samt Avelskonferensen som skulle hållas den 21-22 mars.

Tollarklubbens styrelse har därför beslutat att skjuta upp kommande klubbmöte som skulle genomföras på lördag 14 mars till senare tidpunkt, när klubbmötet kan genomföras säkert och tryggt för alla som vill delta. Beslut om ny tidpunkt för klubbmötet kommer att tas när läget har stabiliserats.

Detta innebär att uppfödarträffen på söndag 15 mars också skjuts upp, och genomförs alltså inte på söndag.

För styrelsen 2020-03-11

Mats Viker
Ordförande