RAS -version 2019

Nytt förslag av RAS-Rasspecifika Avelsstrategier- version 2019 samt tillhörande bilagor.
Beslut om RAS tas av Klubbmötet den 14 mars.

Bilagor

Bilaga 1a – Agria Breed Profiles Liv 2011-2016 (bifogad fil)
Bilaga 1b – Agria Breed Profiles Veterinärvård 2011-2016 (bifogad fil)
Bilaga 2a – Hälsoenkäter 2003, 2005 (fil ligger på hemsidan)
Bilaga 2b – Hälsoenkät 2016 (bifogad fil)
Bilaga 3 – SKK policyuttalanden (bifogad fil)
Bilaga 4 – Exteriör Raskompendium 2015 (fil ligger på hemsidan)
Bilaga 5 – Varför 0:ar våra hundar på tollingjaktprov (bifogad fil)
Bilaga 6 – BPH-500 analys (bifogad fil)
Bilaga 7 – Frågeställningar Rasproblematik från SKK (bifogad fil)
Bilaga 8 – Workshop RAS 2018 (bifogad fil)
Bilaga 9 – Dokumentation av arbetet med RAS och utlåtande föregående RAS (bifogad fil)