RAS 2019

Nytt förslag av RAS-Rasspecifika Avelsstrategier- version 2019, kommer att publiceras inför Klubbmötet .
Beslut om RAS tas av Klubbmötet den 14 mars.