SKK vill veta hur ditt liv med hund ser ut!

Svenska Kennelklubben genomför för närvarande ett projekt med målet att identifiera en vision om var SKK ska vara år 2030, Projekt SKK 2030 – du kan läsa mer om det på SKKs webbplats.
De har tagit fram en enkät för att undersöka hur vår vardag med hund ser ut.
En möjlighet för dig att komma till tals – resultatet kommer att användas i det vidare visionsarbetet och ju fler svar de får – desto mer värdefullt och användbart blir resultatet.
Hjälp SKK bli bättre – följ länken och svar på enkäten:
https://ui.ungpd.com/Issues/de47308a-2d8d-46b9-8932-c00e69ae3ee5