Ställ frågor till Klubbmötet!

Årets klubbmöte genomförs 12 mars, på Scandic hotell i Upplands-Väsby.

Vi har många aktiva och engagerade medlemmar i Tollarklubben. På klubbmötet finns den största möjligheten att påverka klubben idag och i framtiden, påverka vad klubben ska fokusera på och arbeta med. Det finns inget bättre tillfälle än att höja sin röst än på klubbmötet.

Vi erbjuder också alla att skicka in frågor till klubbmötet i förväg. Dels kan vi på så vis genomföra klubbmötet mer effektivt och dels kan fler få framföra frågor. Skicka dina frågor till sekreterare@tollarklubben.se senast 10 mars 2016.

Dessutom finns möjligheten att få lyssna Sofie van Meervenne från Läckeby djursjukhus när hon berättar om sina kunskaper om sjukdomen Degenerativ Encefalopati och övriga neurologiska sjukdomar hos tollarna. Sofie är den veterinär som i Sverige organiserar och koordinerar de svenska fallen. Hon har undersökt både drabbade hundar och misstänkta fall (där det inte var DE) och hon samarbetar med forskarna i Missouri. Sofie är väldigt trevlig och duktig och inte minst mycket engagerad i detta.

 

Så här ser vår plan för dagen ut, med reservation för eventuella förskjutningar

08.00 – 09.00   Fika

09.00 – 13.00   Klubbmöte

13.00 – 14.00   Lunch

14.00 – 16.00   Seminarium med Sofie van Meervenne

 

Styrelsen har som ambition att alla handlingar inför klubbmötet skall finnas tillgängliga på hemsidan senast 4 mars, för alla ska ha möjlighet att läsa i förväg. Det innefattar Dagordning,  Verksamhetsberättelse 2015, Bokslut 2015, Revisionsberättelse, Budget 2016, Verksamhetsplan 2016 och Valberedningens förslag till styrelseledamöter.

Fika + Lunch 100kr som betalas på plats (resten står Tollarklubben för).
Anmäl dig och meddela ev allergier/ annan kost till sekreterare@tollarklubben.se

Vi ses!