Tollarklubben behöver din hjälp!

Arbetsgrupp inför Exteriördommarkonferens 2025

Under 2025 planerar SSRK, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, att genomföra en exteriördomarkonferens för retrievers. Det innebär att samtliga svenska domare som har rätt att döma de olika retrieverraserna träffas för att gå igenom respektive ras exteriör i relation till dess raskompendium och hur de ska bedömas exteriört.

Till sin hjälp har varje ras en utsedd exteriördomare som hjälper till att planera inför och denne presenterar därefter rasen för sina kollegor. Detta ske oftast med bildspel samt genom att förevisa en rad olika hundar där domarna kan diskutera.

Senast detta genomfördes var 2015 och inför den konferensen tog några engagerade personer från Tollarklubben fram en revidering av vårt sk Raskompendium som ligger på klubbens hemsida. Exteriördomarna dömer dels utifrån gällande Rasstandard men också utifrån detta raskompendium, som innehåller många exempel på hundar.

Eftersom nästa konferens genomförs 2025 är det alltså hög tid att starta en planering inför denna samt att gå igenom och eventuellt revidera nu gällande raskompendium.

I klubbens styrelse saknar vi tyvärr en exteriöransvarig, den posten är vakant. Vi skulle nu istället vilja sätta ihop en arbetsgrupp med ett antal personer som kan hjälpa till med detta spännande och viktiga arbete.

Är du intresserad av att göra en viktig insats för Tollarkluben och Tollarens om hundras och  hjälpa till med arbetet att förbereda en exteriördomarkonferens samt revidera vårt raskompendium? Man behöver givetvis ha ett intresse av utställning men även om hur Tollaren fungerar avseende funktion, mentalitet och beteende.

Kontakta ordforande@tollarklubben.se, så hjälper vi i styrelsen till med att sätta ihop och stätta en arbetsgrupp.

Marknadsföringsföringsgrupp till Tollarspecialen

Tollarklubben genomför varje år en fantastisk Tollarspecial som många Tollarägare från Sverige och Europa årligen återkommer till med stor glädje. För många är Specialen väl etablerad och blir en semestervecka tillsammans med många goda vänner.

För Specialen har vi ett antal centrala grupper som arbetar över åren vilket medför ett välorganiserat arrangemang.

Men, det finna alltid möjligheter att bli ännu bättre. Det vi ser att vi behöver hjälp och stöd med, är att marknadsföra Tollarspecialen och ge ännu bättre information. Vi har lite lätt att ta saker för givet, vilket kan innebär att information kommer sent eller inte alls. Vi vill ju naturligtvis skapa intresse för att ännu fler kommer till Specialen och att ännu fler nya Tollarägare hittar till oss.

Skulle du vara intresserad av att hjälpa till med att skapa ännu med marknadsföring och informationsflöde kring Specialen? Kontakta ordforande@tollarklubben.se så berättar vi mer om tankarna och idéerna.