Tollarklubben söker efter ny ansvarig för BPH, Märsta!

Tollarklubben söker med ljus och lykta efter någon som omgående vill åta sig uppdraget att vara ansvarig för BPH i Märsta.

Att vara ansvarig för BPH innebär bland annat att ta emot anmälningar, boka funktionärer, ha kontakt med Märsta Brukshundsklubb, SKK och Tollarklubben.

Det är viktigt att personen som åtar sig uppdraget har tiden att administrera de anmälningar som kommer in, boka upp funktionärer m.m.
Är du, eller känner du någon som är intresserad och lämplig ta kontant med vår mentalitetsansvariga Marina Johnsson mentalitetsansvarig@tollarklubben.se så snart som möjligt.