Tollarklubbens BPH-bana läggs ner

Styrelsen har beslutat att lägga ner Tollarklubbens BPH-bana i Märsta, med omedelbar verkan. Vi har under hela 2016 haft problem med att få någon att ta hand om och arbeta med administrationen kring BPH-banan, varför vi annonserat efter frivillig för detta arbete. Då vi inte fått någon frivillig kan vi inte fortsätta bedriva verksamheten. Därför har vi beslutat att inte längre bedriva BPH-banan vilket vi meddelat SKK.