Tollarklubbens remissvar på SSRKs förslag till en ny Retriverklubb

Tollarklubben har skickat ett remissvar på det förslag till en ny Retrieverklubb som tagits fram av SSRKs huvudstyrelse, vilket vi publicerar här.

Remissvar

Tollarklubben anser att SSRK inte ska delas i en Retrieverklubb och en Spanielklubb. Vi ser inte nyttan med att dela klubben för att sedan fortsätta med två i stort sett likadana organisationer. De problem som idag finns inom SSRK kommer inte lösas på detta vis, snarare förvärras.

Med det förslag som tagits fram kommer Tollarklubbens verksamhet att förändras drastiskt. Vi kommer att om detta förslag går igenom inte kunna besluta om vår budget, medlemsavgift eller verksamhetsplan. Vi kommer att ha ännu svårare att ta plats i de lokalklubbar som föreslås (nuvarande avdelningar inom SSRK). Tidningen Tollaren kommer att försvinna och ersättas av några sidor i SSRKs tidning.

Vi anser istället att SSRK omorganiseras och struktureras på ett helt nytt sätt. Decentralisera styrningen och gör SSRK till en paraplyorganisation som kan driva efterfrågade gemensamma frågor samt hantera frågor gentemot SKK. Verksamheten ska styras så nära hundägaren och uppfödaren som möjligt, och inte som idag långt ifrån.