Tollarprojektet – webinariet 13 oktober

Om du hade förhinder eller vill titta igen!

Här finns länk till inspelningen av genomgången av status på Tollarprojektet som Helene Hamlin och Malin Nilsson från SLU bjöd oss på.

Tollarprojektet 13 oktober 2020