TOLLARSPECIALEN 5-8 AUGUSTI 2021

Eftersom det behövs tid för att förbereda en Tollarspecial, där hemsida, information och anmälningshantering måste förberedas, har styrelsen beslutat att fortsätta att planera för att kunna genomföra 2021 års Tollarspecial, 5-8 augusti i Karlsborg/Forsvik.

Vi kommer att öppna upp för anmälning till alla grenar – Tollingjaktprov, Working Test, Utställning, Agility, Rallylydnad och Prova-på – i början av juni. Vi kommer att hålla anmälningarna uppe under hela juni månad.

Det har pågått och pågår ett intensivt arbete av engagerade och ansvarstagande medlemmar för att skapa en trygg och säker Tollarspecial. Alla olika evenemang kan komma att anpassas på ett antal olika sätt för att kunna genomföra dessa så att vi kan följa alla i augusti eventuellt rådande restriktioner och rekommendationer. Vi vet i dagsläget inte exakt vilka anpassningar vi kommer att göra för respektive aktivitet, men vi har lösningar för en mängd olika scenarios, så allt kommer att kunna genomföras på ett bra sätt för allas säkerhet.

Naturligtvis finns fortfarande en risk att pandemin kommer att fortsätta att gäcka oss och att restriktioner bibehålls på ett sätt som gör Tollarspecialen omöjlig att genomföra. Tollarspecialen är nästan tre månader framåt i tiden, och det är i dagsläget omöjligt att förutse hur läget kommer att se ut 5-8 augusti. Vi har inte heller några indikationer från SKK om hur man ser på genomförande av rasspecialer, mästerskap och liknande efter 30 juni. Naturligtvis bevakar Tollarklubben utvecklingen konstant och återkommer givetvis om besked från Folkhälsomyndighet, regering och/eller SKK påverkar möjligheten att genomföra Tollarspecialen.

Alltså finns det fortfarande en risk att Tollarspecialen inte kan genomföras. Vi kan dock inte vänta längre med att starta upp ett antal processer, såsom att öppna hemsida, lägga ut information samt öppna alla olika anmälningsförfaranden, varför vi beslutat att fortsätta arbetet med målsättningen att genomföra Specialen.

Visst vore det helt fantastiskt att kunna träffas under säkra förhållanden i vackra Skaraborg, tillsammans med våra hundar, befintliga vänner och nya vänner i början av augusti efter att ha levt under karantänliknande förhållanden sedan i mars 2020?THE TOLLARSPECIAL AUGUST 5th – 8th 2021

The Swedish Toller Club, Tollarklubben, welcomes all members to join us at the Tollarspecial in Karlsborg/Forsvik August 5th- 8th 2021 in Karlsborg/Forsvik.

We will open the registration in the beginning of June, and it will be open during the month of June. We are planning to perform the Field trials, Working Test, Try-Out field trials, Agility, Rally Obedience and the Club Show.

Our organization committee has worked hard to find different ways to take action to solve different scenarios regarding the pandemic situation. We have plans for how to perform all events in order to keep all participants safe.

At this moment, there are still many questions on how the pandemic situation will affect the Tollarspecial, but it is almost three months away and many positive things will happen before August, the most of the population in Sweden and Europe should be vaccinated by then.

Of course, there is still a risk that the pandemic situation continues, and there will be restrictions that makes it impossible to perform the Tollarspecial. Tollarklubben monitor the situation daily, and evaluates all information. We also, of course, follow the Swedish Kennel Club, SKK, and the information coming from them. It would be fantastic when we all can have a restart, post-Covid, and enjoy the regained freedom together in Karlsborg/Forsvik in the beginning of August, together with our dogs, old friends and new friends, after living in quarantine since March 2020!