Uppdaterat Protokoll Klubbmöte

Protokoll från dagens klubbmöte hittar ni här. Protokoll Klubbmöte 2017
Efter klubbmötet följde en intressant föreläsning av Erling Strandberg kring HD-index med information även om Tollarens HD och HD-index. PDF från föreläsningen kommer att publiceras.