Vad händer i klubbens styrelse april 2020

(summary in english below)

Vi har beslutat oss för att testa att skriva lite kort om vad som händer i klubben och styrelsearbetet, för att öka transparensen i vårt arbete. Informationen kommer vara av övergripande art, och vi har naturligtvis att förhålla oss till personuppgiftlagar etc.

Måndag 6 april hade vi ett styrelsemöte, med den styrelse som valdes för 2019, och som tills vi kunnat genomföra ett klubbmöte sitter kvar. Dock bjuder vi in de två medlemmar som av valberedningen föreslagits som nya i styrelsen, som adjungerade till våra styrelsemöten tills vidare.

Det normala för oss i styrelsen är att vi har ett styrelsemöte per månad, via telefon eller annat digitalt forum. Dessutom försöker vi ha fyra möten per år då vi träffas fysiskt. Det börjar, ett normalt år, med ett konstituerande möte direkt efter klubbmötet då vi inom styrelsen beslutar vem som ska ha vilket ansvarsområde. Sedan försöker vi träffas en helg vardera i juni, oktober och januari. Då har vi möjlighet att under två dagar diskutera mer strategiska frågor. De fysiska mötena brukar resultera i ett antal uppgifter att ta tag i. Telefonmötena blir mer av arten att fånga upp aktuella frågor samt gå igenom aktuella rapporter från respektive ansvarsområde.

Vi diskuterade i måndags frågan om klubbmöte, och om vi ska genomföra ett digitalt distansmöte eller ej. Vi håller fast vid att avvakta utvecklingen tills vidare, och siktar på att kunna hålla ett ordinarie klubbmöte i samband med Tollarspecialen. Det skulle dessutom kunna bli riktigt spännande med många deltagare vilket ännu mer ökar föreningsdemokratin. Detta kommer givetvis omprövas om utvecklingen av Covid-19 tar en annan väg än vi idag hoppas. Då kommer vi att genomföra ett digitalt möte.

Naturligtvis diskuterade vi även Tollarspecialen. Det kommer en del frågor på olika sociala medier om Tollarspecialen kommer att genomföras eller ej. Vi i styrelsen har ingen annan ambition än att vi naturligtvis vill genomföra Tollarspecialen i sommar. Att i dagsläget fatta beslut om en tillställning som ska planeras genomföras nästan 4 månader bort utan mer kunskap än vad vi har idag känns förhastat. Dock styr inte vi över utvecklingen av Covid-19 och därför måste vi alla i samhället vara beredda på att en mängd olika scenarios kan inträffa, t.ex. att Tollarspecialen inte kan genomföras 2020. Men idag är vi helt inställda på en fantastisk Tollarspecial i Karlsborg/Forsvik i 30 juli-2 augusti 2020.

Vi kommer dock att avvakta med att öppna anmälan till Tollarspecialen. Normalt sett stänger anmälan till Tollarspecialen i mitten av juni, eftersom vi behöver tid att iordningställa och trycka en katalog. Som det ser ut just nu, kommer vi att öppna anmälningstiden senare samt låta den vara öppen betydligt längre. Det innebär i så fall att vi inte kommer att trycka någon katalog, utan endast ha en digital katalog. Det kan vi nog acceptera ett år som detta. Vi återkommer med information om Tollarspecialen och anmälan på hemsidan och Facebook.

Vi vill lyfta fram alla våra duktiga uppfödare, som är så viktiga för utvecklingen av vår hundras. Vi har i tidningen Tollaren öppnat en ny sida för att skicka klubbens tack till de uppfödare som skänker valpmedlemskap till valpköpare. Nu är det några kennlar som vi tappat bort och som inte fått klubbens tack, vilket vi beklagar. Problemet är att vi får listor från SKK om vilka nya medlemmar vi fått där en uppfödare skänkt valpmedlemskap, men vi får inte uppgift om vilken uppfödare som ligger bakom. Vi kan inte heller se vilken hund den nya medlemmen köpt, vilket gör det svårt för oss att se vilka uppfödare som ligger bakom. Uppfödare får väldigt gärna maila till Informations- och PR-ansvarig, info@tollarklubben.se om ni skänkt valpmedlemskap, så får vi möjligheten att tacka er i tidningen.

Tyvärr har ju alla Tollingjaktprov och andra aktiviteter under våren ställts in. Det innebär att det borde finnas ett stort behov av provtillfällen under hösten, de som nu bokats upp riskerar att bli överbokade. Om det finns möjligheter till fler provtillfällen så uppmanar vi alla utbildade provledare och kommissarier, samt alla med mark möjlig och tillgänglig för tollingjaktprov att fundera över att öppna för ytterligare prov.

Till våra styrelsemöten tar avelsansvarig fram hälsostatistik för året. En statistik som vi tycker är mycket bra och informativ. Vår tanke är att publicera denna på hemsidan för att alla ska kunna ta del av. Vi gör ett försök med denna kvartalsvis, med början efter kvartal 1 2020. Detta är en stor manuell insats att ta fram detta material, så vi vill lämna en brasklapp och inte utlova att informationen alltid hinner tas fram.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande


What’s up in the Toller club April 2020
We are from now testing to write some information about what happens in the club. This is the first test, and a brief summary in English.

As we have a difficult time in the world, we could not perform our annual club meeting in March, but we have until September 30 according to the Swedish kennel club. We are now aiming to perform our annual club meeting at the Tollarspecial this summer. In worst case there is a possibility to perform a digital meeting.

There are questions regarding if there will be a Tollarspecial this year or not. Of course, there will be a Tollarspecial! We are working hard to be able to welcome the world of fantastic Tollers and their owners with families to Karlsborg/Forsvik July 30th – August 2nd. Would it not be fantastic to see the world, Sweden, Europe and USA, opening up this summer so we all can meet and have a great weekend together?

However, we are not in full control of the situation. A small little virus is the boss right now and for some time. We all must be ready to make and follow new situations and instructions.

We will therefore wait to open the registration until we know more. Normally we open the registration in April and close in mid-June. Instead we will open later and close later. This will result in a digital catalogue instead of a printed. We will give more information continuously on our websites and Facebook.

This spring all hunting trials and other dog activities are cancelled. We hope that we will have more tests after the summer, and we wish that more events are arranged than normally.

Mats Viker
The Swedish Toller club