Vad händer i Tollarklubben styrelse i mars 2021

Vintern är en lågsäsong när det gäller många hundaktiviteter och klubbaktiviteter. Det är dock inte lågsäsong för oss som sitter i styrelsen. Efter årsskiftet ska ett bokslut inklusive verksamhetsberättelse för föregående år göras, budget för detta år liksom en verksamhetsplan upprättas. Verksamhetsberättelsen innehåller mängder med statistik som ska tas fram. Dessutom ska årsmötet förberedas, vilket innebär att ha koll på att valberedningen och revisorerna inkommer med sitt material till årsmötet. Motioner till klubben, liksom till SSRKs fullmäktige ska hanteras. Vem som ska få Gudapporten ska utses och vi ska se till att få in anmälningar för jaktpins. Till det kommer hantering av olika frågor och ärenden från SSRK och SKK. I år har vi dessutom att hantera ett reviderat RAS-dokument på årsmötet som ska förberedas. Allt detta kryddas av ovissheten om när och hur ett årsmöte under den samhällskris vi upplever ska genomföras.

Till slut har vi landat i att det kommer blir ett klubbmöte 30 mars, se kallelse på hemsidan. Det blir ett digitalt möte, men all röstning sker under mötet. Man kommer, såvitt vi förstår det, kunna ställa frågor under mötet som vi i styrelsen, revisorer och valberedning kan svara på under mötet.

För oss som sitter i styrelsen är årsmötet jätteviktigt. Det är på det mötet vi verkligen kan dels debattera och diskutera viktiga frågor, och de som deltar kan också verka för hur klubben ska utvecklas framåt genom att ge styrelsen uppdrag eller inriktning. Därför är vi glada för att det blir ett ”riktigt” klubbmöte” där frågor kan ställas. Det ger oss energi och möjlighet att prata om viktiga frågor. Vi är glada över att vi kan genomföra denna typ av klubbmöte, och vi ser gärna att MÅNGA medlemmar anmäler sig till det.

Söndag 13 mars hade vi ett webbinar med ganska många som deltog, Ken Lundahl från SKK kommitté för hundars mentalitet, berättade ingående om BPH.

Vi har också haft representation i SSRKs Tollingjaktkommitté och diskuterat fram revideringar i anvisningarna till Tollingjkatprov.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande