Vad händer i Tollarklubbens styrelse i april 2021

Nu har vi haft vårt klubbmöte, som genomfördes som ett ”riktigt” klubbmöte – fast digitalt med hjälp av Ove Johansson och Fredrik Bruno från SKKs föreningskommittéstyrelse. För oss som är förtroendevalda att sitta i klubbens styrelse är klubbmötet viktigt eftersom det ger oss riktlinjer om vad medlemmarna tycker. Nåväl, bokslut och verksamhetsberättelse för 2020 godkändes, liksom budget och verksamhetsplan och budget för 2021. Vi avtackade Marina Johnsson och Sofie Ertzinger som lämnar styrelsen och välkomnar Monika Levisson och Anneli Nordvall till densamma. Klubbmötet beslutade om revidering av RAS som nu skickas vidare i till SSRK och sedan SKK för slutligt godkännande.

Någonting vi naturligtvis diskuterar väldigt i mycket klubbstyrelsen är om vi kommer kunna genomföra årets Tollarspecial. Vår ambition har under lång tid naturligtvis varit att genomföra årets Tollarspecial, men vi kan i skrivande stund (13 april) ännu inte fatta det beslutet. Vi måste fatta vårt beslut på nästa styrelsemöte som genomförs 10 maj, eftersom det behövs tid för att förbereda själva Specialen. Det måste finnas en anmälningsperiod och det måste finnas en period att sammanställa alla anmälningar i en digital katalog. Det måste finnas tid att förbereda de olika grenarna utifrån de eventuella restriktioner och rekommendationer som föreligger. Med lite baklängesräknande är runt 10 maj – point of no return. Sedan är det givetvis så att allt beror på smitt- och vaccinationsläget, vilket om det förvärras kan innebära att vi i ett senare läge måste besluta om ett negativt besked. Men visst finns det ett enormt stort sug efter att få träffas tillsammans med våra hundar.

Vad häftigt det vore med en återstart efter pandemin som börjar med Tollarspecialen 2021.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande