Vad händer i Tollarklubbens styrelse augusti 2020

(short summary in english below)

Vi har nu haft vårt första ordinarie styrelsemöte, per telefon, med den nya styrelsen. Vi upplever allihop att vi har många strategiska frågor att diskutera, vilket oftast är bäst att göra vid ett fysiskt möte och inte via telefonmöten. Våra telefonmöten handlar mer om avstämningar, att ta snabba beslut om akuta frågor samt samla på oss material till fysiska möten. Långsiktiga frågor passar sig bäst att diskutera i ett mötesrum. MEN, det här med Coronapandemi ställer till det en hel del. Att resa kors och tvärs genom Sverige med tåg eller flyg är ingen av oss som känner sig manad till. Vi tittar nu på att hitta en möjlig mötesplats på ”lagom” avstånd för alla i styrelsen, dit vi alla kan åka bil (vilket av Covid-skäl gör att vi avviker från klubbens resepolicy, men annars blir det inget styrelsemöte).

När vi inte kunde genomföra Tollarspecialen så bjöd vi istället in klubbens uppfödare till en digital uppfödarträff, som genomfördes med drygt 20 uppfödare söndagen 2 augusti. Den digitala formen har sina begränsningar, och en del hade svårt att få upp bild etc, men mötet fungerade ändå så pass bra att det var värt att testa denna form. Under de 2,5 timme vi pratade, diskuterade och redovisade statistik tror jag faktiskt att de flesta deltog i konversationen. Från klubbens styrelse ser vi kontakten med klubbens alla uppfödare som jätteviktig. Klubben drar upp riktlinjer med RAS och Avelspolicy, vi analyserar avels- och hälso- samt genetisk statistik liksom jaktprovkritiker mm, men det är uppfödarna som genomför avelsarbetet. Att vi har en enad bild över vad som är viktigast att prioritera är alltså av jättestor vikt för att bevara och utveckla hundrasen Tollare. Vi kommer att påbörja ett arbete för ett mer utvecklat samarbete med alla uppfödare under de kommande åren, utifrån den input vi fick under mötet. Jättespännande!

Som vi skrivit tidigare arbetar vi för att kunna hitta olika digitala webinar eller föreläsningar att kunna erbjuda våra medlemmar under hösten. Vi har nu några spännande krokar ute som kan bli riktigt intressanta evenemang. Vi kommer givetvis annonsera om dessa på hemsidan och klubbens Facebooksida.

Vi har missat en sak i hela situationen med Coronapandemin. Vi har inte meddelat vem/vilka som tilldelats 2019 år Guldapport. Normalt delas denna ut på ordinarie klubbmöte, vilket ju inte blev av. Därefter avvaktade vi att kunna genomföra ett klubbmöte på Tollarspecialen, men när inte heller den blev av beslöt vi genomföra ett digitalt klubbmöte. Vårt fokus, vid sidan av röran i Corona- och den privata arbetssituationen, hamnade nu på att genomföra det mötet och då tappade vi bort hanteringen av Guldapporten. Men lugn, inom kort kommer vi annonsera vem/vilka som tilldelats Guldapporten på hemsidan och Facebook. Bättre sent än aldrig, och äran för mottagaren är lika stor.

Tollarklubben för också en aktiv roll i att påverka SKK, genom SSRK, avseende hur coronapandemin ska hanteras framgent och att säkerställa att alla medlemmar och organisationer känner stöd och motivation under rådande situation som påverkar många negativt. Vi vill också vara delaktiga i att påverka och planera för framtidens hundverksamhet, som riskerar att behöva ändras en del eftersom det nu ser ut som att smittan kommer finnas kvar under lång tid i samhället.

Glädjande nog har äntligen Tollingjaktproven kunnat återstarta i SSRKs regi, om än under något restriktiva förhållanden utan några större publiksiffror etc. För nya oerfarna tollarägare kan det innebära problem att inte kunna titta på ett prov, men istället kan man anmäla sig till provledningen att vara funktionär vilket innebär att man ser ännu bättre än som publik och kommer mycket närmare provets genomförande.

För styrelsen i Tollarklubben

Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club August 2020

 August 2nd, the date that where planned for Tollarspecialen Club show, we performed a digital meeting for all breeders in the club. More than 20 breeders participated in a Skype meeting that worked well, during the circumstances. We discussed a number of issues, among them how and when to have physical meetings with all breeders, in order to make the breeders more involved and listened to. We will plan for these from 2021 and forward.

We had our first meeting, through telephone, with the new club board. Through telephone we can discuss some issues but not the strategical ones. For those we need to meet in a conference room. The problem is that we are living in different parts of Sweden, with high risk travelling by train or airplane due to the current pandemic situation. We are looking for possibilities to meet up “half way” for everyone during October, to where we can drive by car.

The hunting trials has restarted in Sweden. There are more restrictions around the trials this year, for example no external viewers. Maybe it will result in less social activities at the hunting trials, but we hope this will be for a limited time.

We are still planning webinars, digital education, and similar possibilities to offer our members during this period with few possibilities to meet. We have a number of exiting ideas that will give our members great inspiration. We will announce these on our website and Facebook, so follow us there.

Mats Viker

The Swedish Toller club