Vad händer i Tollarklubbens styrelse januari 2021

Vad händer i Tollarklubbens styrelsen januari 2021?
(short summary in english below)

I normala fall har styrelsen alltid ett fysiskt möte under en helg i januari. Ett möte där vi går igenom bokslut, verksamhetsplan, budget för nästkommande år samt verksamhetsplan, vi diskuterar inkomna motioner, medlemsavgifter och eventuella förslag klubbstyrelsen vill lägga fram för årsmötet. Vi diskuterar klubbens hållning avseende motioner och propositioner till SSRKs fullmäktige, något vi också vill förankra på ett klubbmöte. Vi diskuterar vem/vilka som ska få Guldapporten och det är givetvis löpande frågor som också hinns med.

I år kunde vi på grund av rådande restriktioner inte träffas fysiskt. Istället satt var och en hemma framför en dator och vi träffades via ett digitalt möte. Detta har sina fördelar, istället för en hel helg räckte det med ca 6 timmar med avbrott för lunch. Istället för kostnader för resa och logi, kostade detta möte inget. De negativa sidorna är att vi inte får samma breda diskussion där vi på fysiska möten hittar nya vinklingar och kan diskutera betydligt mer strategiskt.

En av de två riktigt stora frågorna vi diskuterade var om, hur och när vi ska genomföra årets klubbmöte. SKK har gett en dispens att skjuta upp årsmötet till 2022. SKK har också som alternativ gett dispens att genomföra ett årsmöte senast 30 juni (istället för 31 mars enligt stadgarna). SKK har också gett möjlighet att i så fall genomföra ett digitalt förenklat årsmöte, som det vi genomförde 2020 eller att genomföra ett digitalt årsmöte med alla punkter enligt stadgarna.

Vi kommer INTE kunna genomföra ett fysiskt ordinarie årsmöte 13 mars i Stockholm, som vi tidigare kallat till.

Vi har istället beslutat att genomföra ett ordinarie årsmöte DIGITALT, med hjälp av SKK, dvs ett årsmöte i enlighet med alla punkter i stadgarna. Det innebär att vi kan ta upp ett reviderat RAS för beslut, vi kan ta upp andra beslutspunkter från styrelsen. Vi kan behandla inkomna motioner (vilket vi dock inte har några i år).
Årsmötets första del kommer att utgöras av ett förberedande möte via videokonferens där styrelsen går igenom mötesdagordningen och deltagande medlemmar får möjlighet att lägga skriftliga tilläggsyrkanden och förslag under respektive dagordningspunkt.
Årsmötets andra del utgörs av ett beslutsmöte med låsta förslag och yrkanden där samtliga medlemmar ges möjlighet att rösta under en period på tre dagar.

För att vi ska kunna skicka kallelse direkt till alla medlemmar är vi beroende av att vi har rätt uppgifter och adress. Till exempel behöver vi mailadress för att kunna skicka en kallelse till årsmötet. Det kan du ordna på Tollarklubben.se, klicka på ”Bli medlem” och därefter ”Hantera dit medlemskap”. Vill du få rätt information från oss är det bra att du uppdaterar dina uppgifter.

Den andra stora frågan vi diskuterade är naturligtvis 2021 års Tollarspecial. Det är klubbens starka ambition att genomföra en fantastisk och enormt säker Tollarspecial 5-8 augusti 2021 i Karslborg/Forsvik. Dock kan vi ännu inte veta hur långt samhället i Sverige och Europa kommit i vaccinering och vilka restriktioner som kommer att finnas, eller om det kommer finnas restriktioner alls.

Det pågår dock ett stenhårt arbete av alla som hjälper till i de olika organisationsgrupperna för att skapa olika alternativa planer för att kunna genomföra respektive gren och allt runt omkring. Vi har lärt oss mängder under 2020 hur vi kan hantera olika smittspridningsrisker och hur vi istället kan göra saker på annat sätt. Vi kan hantera incheckning via digitala metoder, vi kan arbeta med olika starttider, publikfållor, prisutdelningar direkt på plats. Vi kan genomföra en utställning på flera platser alternativt på ett ställe där vi kan har jättestora ytor mellan ringarna. Vi kommer kunna skapa en väldigt säker miljö att vistas på.

Vi följer givetvis utveckling noga, och vi har beslutat att 1 maj är ett datum vi siktar på för att fatta beslut om att ställa in Specialen, något vi hoppas och tror vi inte kommer att behöva göra.

I övrigt arbetar vi vidare med att hitta alternativa aktiviteter för våra medlemmar. Inom kort kommer en inbjudan till ett webinar, och vi kommer fortsätta leta efter attraktiva föreläsningar över nätet.

Vi hade också planerat att kunna genomföra en fysisk Uppfödarträff 14 mars. Samma sak här, den måste vi ställa in. Vi kommer istället bjuda in till en digital uppfödarträff, någon gång under april/maj. Vi återkommer om mer exakt datum. Tanken är att vi på ett sådant kan prata om innehåller i ett reviderat RAS. En fysisk uppfödarträff får vi planera in under hösten.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club January 2021
Our strong ambition is to invite all to a fanstastic and safe TOLLARSPECIAL August 5th – 8th in Forsvik/Karlsborg. We have a number of scenarios and how we can meet them and carry out a safe event next summer. During 2020 we have tried a number of different ways of how to perform hunting trials, club shows and how to use digital techniques. By using all this new knowledge, of course there will a Tollarspecial 2021.
We will perform our annual club meeting through a digital platform provided by the Swedish Kennel Club. The date in still not yet decided. When the date is set, we will give notice and instructions on our website and Facebook. The meeting will be performed in Swedish.
We are working to find different webinars to offer our members. These will probably also be carried out in Swedish, but of course open for all our members. Information will be displayed on our website and Facebook.
We hope to see all our friends from all over Europe in Karlsborg/Forsvik in August.

Mats Viker
The Swedish Toller club