Vad händer i Tollarklubbens styrelse juli 2020

(short summary in english below)

Äntligen har vi kunnat genomföra årets klubbmöte. Med hjälp av SKK genomfördes klubbmötet 1-3 juli som ett digitalt möte. På mötet deltog sammanlagt 80 medlemmar och dessa lade sina röster genom att klicka för bifall för respektive förslag. Vi är glada över att så pass många deltog i klubbmötet, men vi hoppas givetvis att vi i mars 2021 kan ha ett fysiskt klubbmöte där frågor kan diskuteras och ventileras. För oss är mötet med medlemmarna oerhört viktigt och ger oss som sitter i styrelsen viktig information om vad klubbens medlemmar vill vi ska prioritera.

Redovisningen av 2019 års verksamhet och ekonomi godkändes och styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. En budget för 2020 godkändes och val av styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning för 2020 godkändes i enlighet med valberedningens förslag.

Ett stort tack till SKK och Fredrik Bruno som hjälpte till att genomföra mötet. Bara någon arbetsdag senare fick vi det färdiga protokollet, vilket kommer läggas upp på vår hemsida inom kort. Ett alldeles jättestort tack också till alla som deltog i mötet.

Vi har två styrelseledamöter som i och med detta digitala klubbmöte avslutat sin gärning i klubbens styrelse, Per Wigforss och Mats Gunnarsson. Per har suttit i styrelsen och hanterat exteriörfrågor sedan 2014 och Mats har suttit i styrelsen sedan 2016 och hanterat jaktfrågor. Vi har trivts väldigt bra ihop och haft mycket roligt i med- som motgång under de här åren. Ett enormt stort tack till er bägge för ert fantastiska och engagerade arbete!

Sverker Haraldsson avslutade i och med klubbmötet sitt arbete som revisor. Stort tack till Sverker för din insats.

Titti Karlström och Agneta Joonas har avslutat sitt arbete valberedningen efter ett stort antal år. Ett stort tack till Agneta och Titti för ert arbete.

Samtidigt välkomnar vi Robin Kinnunen som jaktansvarig och Sofie Ertzinger som exteriöransvarig till styrelsen, samtidigt som vi också välkomnar Lis Sparre som revisor (tillsammans med Jan S Andersson som blev omvald) samt Marie-Louise Huldt och Petra Borgström till valberedningen (tillsammans med Marie Kinder Nilsson som blev omvald och utsedd som sammankallande).

Styrelsen har nu också haft sitt konstituerande möte, där följande fördelning av ansvarsområde beslutades,

Ordförande – Mats Viker
Vice ordförande, kassör – Carina Boijertz
Jakt – Robin Kinnunen
Sekreterare – Åsa Roosqvist
Avel – Therese Knutsson
Aktivitet- Mentalitet- och funktion – Marina Johnsson
Tollarspecialen – Gunliz Bengtsson
RAS – Helena Näslund
Information-, PR och medlemsfrågor – Lars Annergård
Exteriör – Sofie Ertzinger

I juni kunde vi erbjuda våra medlemmar ett Webinar, ”I huvudet på en domare”, där exteriördomaren Mikael Nilsson beskrev hur han som domare ser på exteriörbedömningen vid en utställning. Alla som deltog kunde skriva frågor som Mikael tålmodigt svarade på i olika resonemang. Jag tror att alla som deltog var mycket nöjda. Mikael arbetar just nu för att blir examinerad för att döma Tollare, och han är mycket noggrann och vill veta och förstå så mycket som möjligt om rasen, vilket känns mycket bra.

Vi i styrelsen letar efter fler webinar och liknande för att kunna erbjuda medlemmarna i sommar och i höst. Vi har ett antal trådar ute och hoppas kunna erbjuda fler möjligheter till olika former av digitala evenemang. Om någon har en idé eller ett uppslag är man alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Vi hade en uppfödarträff, för klubbens uppfödare inbokad 15 mars med den tvingades vi avboka på grund av Coronapandemins utbrott. Vi kan se att den digitala mötesformen utvecklats mycket under pandemin, och att vi har därför bjudit in alla klubbens uppfödare att delta i en digital träff. Vi hoppas att kunna skapa ett digitalt mötesforum och skapa stora möjligheter i interaktionen mellan klubben och uppfödargruppen vilket vi ser som en spännande utveckling. Om du som uppfödare inte fått någon inbjudan (via mail), kontakta sekreterare@tollarlubben.se så ordnar vi det.

Tollarklubben har också haft en aktiv roll i att påverka SKK, genom SSRK, avseende hur regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska hanteras för att kunna genomföra olika hundaktiviteter på ett ansvarsfullt, tryggt och smittsäkert vis.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club July 2020

Finally we could have our annual club meeting, instead of the postponed meeting in March. 80 members participated and voted yes to all issues at the digital meeting July 1st – 3rd. We now have a new budget for this year and two new board members, Robin Kinnunen (Hunting) and Sofie Ertzinger (Dog shows). We also have new accountants and nominating committé.

We send a warm thank you to Per Wigfors and Mats Gunnarsson who left the club board after several years of service. A thank you also to Sverker Haraldsson, Agneta Joonas and Titti Karlström leaving as accountants and members of the nominating commité.

We are currently looking for webinars, digital education, and similar possibilities to offer our members during this period with few possibilities to meet. We will announce these on our website and Facebook, so follow us there.

We are planning to have a digital meeting for all breeders. The use of digital meetings has increased a lot during the Covid crisis. This gives us an opportunity to gather all breeders at the same time, without the need of travelling. We hope to make the digital meeting forum a natural place to meet for our breeders.

Mats Viker
The Swedish Toller club