Vad händer i Tollarklubbens styrelse oktober-november 2020

(short summery in english below)

Styrelsen hade äntligen ett fysiskt möte i Jönköping i slutet av oktober, där vi var sex personer på plats och tre deltog via uppkopplade länkar. Ett spännande sätt att genomföra ett möte och det fungerade förvånansvärt bra. Vi som satt på plats i Jönköping satt utspridda i ett stort konferensrum avsett för 30-40 personer, så vi kunde lätt hålla avståndet mellan varandra. Mötet genomfördes också en vecka innan striktare lokala restriktioner infördes i t.ex. Skåne och Stockholm.

Det är verkligen en skillnad att ha dessa fysiska möten under en helg, eftersom vi då får gott om tid att resonera och diskutera viktiga och strategiska frågor.

I oktober har vi genomfört ett webinar, där Helen Hamlin, Malin Nilsson och Henrik Rönnberg från SLU berättade om deras arbete med Tollarprojektet som hanterar Tollarsjuka samt även cancersjukdomar. De informerade om sjukdomarna, bakgrunder och hur långt man kommit, och inte kommit, för att förstå varför de uppstår. De svarade entusiastiskt på alla frågor som deltagarna i webinaret ställde. Det hela spelades in av SLU, som ska försöka se till att vi kan lägga upp detta på vår hemsida, dock med brasklappen att det måste fungera med GDPR-regler och liknande. Filmen kommer inte heller ha med frågestunden, av personuppgiftsskäl. Vi diskuterar med SLU om vad Tollarklubben kan bidra med och om de behöver mer stöttning, vilket vi kan verka för.

Vi arbetar vidare med att kunna erbjuda ännu ett webinar, och som en cliff-hanger kan vi säga att det blir ett spännande och utbildande webinar av en mycket skicklig hundinstruktör. Vi har dock i dagsläget inte ett fastslaget datum, det kan bli i början av 2021.

SKK driver ju ett projekt för att ta fram ett Mentalindex, MI. På grund av Coronapandemin har man dock tvingats skjuta detta på framtiden för vår ras eftersom man även hos SKK har korttidspermitteringar etc. Man kommer tills vidare bara arbeta med Rodesian Ridgeback, med ambitionen att återuppta arbetet för Tollare så snart situationen medger.

Vi genomförde en digital uppfödarträff i somras (på det datum Tollarspecialens utställning skulle har genomförts), och efter diskussioner och önskemål därifrån kommer vi nu att bjuda in alla uppfödare till uppfödarträffar två gånger nästa år, dels dagen efter årsmötet och dels på hösten. Dock måste det givetvis kunna genomföras med avseende på Covid-19-läget. Klubben står för lokal och ev föreläsare, deltagarna står för resa, mat och boende. Syftet är att skapa dialog med och mellan uppfödarna, ge information, följa upp RAS och avelspolicy samt föra diskussioner om aktuella frågor.

Vi har diskuterat olika frågeställningar kring 2021 års Tollarspecial. Vi ser att den nu rådande samhällskrisen kommer vara med oss på något sätt även under 2021, dock fullständigt omöjligt att förutse hur mycket den påverkar sommaren 2021. Vi måste naturligtvis fundera över olika scenarios och hur vi hanterar dem, för att kunna genomföra en trygg och säker Tollarspecial 2021.

Årsmötet 2021 är planerat att genomföra 13 mars 2021, i Stockholmsområdet. Exakt plats kommer vi återkomma till. Vi kommer inte vara på Scandic, vare sig i Upplands Väsby eller annan plats.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club October-november 2020
Finally the club board could meet in the end of October in Jönköping in the central parts of Sweden. As we had not met since January we had a great meeting and we were could discuss important and strategic issues face to face. Even so, we were six persons in a conference room, suited for 30-40 persons, and three persons joining the meeting through Teams and their computers.

October 13th we had a webbinar, digital meeting, with Helen Hamlin and the scientists at Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. They gave information regarding the status and future of the toller project and research regarding cancer. The participants were able to write questions that were answered by Helen Hamlin, Malin Jansson and Henrik Rönnberg.

We had a digital meeting with all breeders this summer. We have now decided to invite all breeders to physical meetings in march and October next year, in order to discuss, educate, inform and let the breeders meet together.

We also discussed Tollarspecialen 2021. We can now see the Corona crisis is still with us and probably also during next year. We have discussed a number of scenarios and how we can meet them and carry out a safe event next summer. Hopefully we can invite to a Tollarspecial that is similar to the ones we have had during so many years, but we must be prepared to a new way of making the Tollarspecial great again.

Mats Viker
The Swedish Toller club