Vad händer i Tollarklubbens styrelse september 2020

(short summary in english below)

Vi i styrelsen har nu beslutat att vi kommer genomföra ett fysiskt styrelsemöte dör vi träffas under en lördag-söndag och kan diskutera frågor på ett mycket bättre sätt än över telefonmöten. Vi kommer att mötas upp i Jönköping i slutet av oktober, vilket blir första gången vi träffas sedan januari.

Som vi tidigare gett en vink om arbetar vi med att kunna erbjuda medlemmarna webbinar, detta år när klubbverksamheten är så negativt påverkad. Vi hade ett webbinar i somras som handlade om utställning och nu erbjuder vi ett webbinar den 13 oktober om tollarprojektet vid SLU. Klubben hedersmedlem Helen Hamlin och kollegor ger information om status och framtid för deras arbete. Mer information och anmälan kan man naturligtvis finna på klubbens hemsida.

Vi tittar också vidare om vi kan få till ytterligare ett webbinar eller liknande under hösten.

Vi har också via hemsida och Facebook meddelat att 2019 års redaktion för tidningen Tollaren 2019 – Mia Eriksson och Fia Björklund, tilldelats Guldapporten för sitt fötnämliga arbete.

Från vår huvudsponsor Agria, kan vi informera om att de startat en App – Agria vårdguide, som går att ladda ner.

SKK driver ett projekt för att ta fram ett Mentalindex, MI. På grund av Coronapandemin har man dock tvingats skjuta detta på framtiden eftersom man även hos SKK har korttidspermitteringar etc.

Tollarklubben för också en aktiv roll i att påverka SKK, genom SSRK, avseende hur coronapandemin ska hanteras framgent och att säkerställa att alla medlemmar och organisationer känner stöd och motivation under rådande situation som påverkar många negativt. Vi vill också vara delaktiga i att påverka och planera för framtidens hundverksamhet, som riskerar att behöva ändras en del eftersom det nu ser ut som att smittan kommer finnas kvar under lång tid i samhället. Därför har Tollarklubben tillskrivit SSRK och yrkat på att de påtalat för SKK att börjar planera och verka för en ny framtid (post-Corona), gällande alla typer av hundverksamhet. Även utställningar kan genomföras på ett tryggt och smittsäkert vis redan nu, med en god planering och genom att tänka och lösa saker annorlunda. Man måste inte, under en period, ha domare från hela världen på en utställning, likt ett jaktprov har vi duktiga domare i Sverige även för exteriörverksamheten. Tyvärr kan vi konstatera att SKK intagit en mycket passiv roll sedan eländet bröt ut i mars, och man har nu tappat 6 månader i planering och påverkan. Vi från Tollarklubben hoppas att SKK börja arbeta för ett nytt ”normal”-läge för all hundverksamhet.

Tollingjaktproven har återstartat med full fart efter sommaren, och vi kan se fulla prov på de flesta ställen. Dock givetvis under lite andra restriktiva förhållanden utan publik etc. Att genomföra ett tollingjaktprov är dock av naturen förhållandevis smittsäkert i jämförelse med många andra vardagliga situationer. Vi är utomhus, på relativt stora ytor. Det är därför glädjande att tollarägare anmäler sig till proven, så att vi kan fortsätta pröva hundar.

För styrelsen i Tollarklubben

Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club September 2020

Finally the club board will meet, in the end of October in Jönköping in the central parts of Sweden. We havn´t met since January, and it is important to discuss face to face instead of telephone conferences.

The hunting trials has restarted in Sweden, and the trials have been with the maximum number of dogs. There are more restrictions around the trials this year, for example no external viewers.

October 13th  we will have a webbinar, digital meeting, with Helen Hamlin and the scientists at Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. They will give information regarding the status and future of the toller project. There will be possibilities to ask questions. For more information and how to register, please check www.tollarklubben.se.

The yearly award, Guldapporten, has been awarded to Mia Eriksson and Fia Björklund due to their fantastic work with the club newspaper Tollaren.

Tollarklubben is trying to, through SSRK, influence the Swedish Kennel Club, SKK, to start acting on how to start over all dog activity in a new world, Post-Corona. We believe that we will meet a new kind of living when all this is over. We believe that we must find new methods in carrying out all kind of activities. Unfortunately SKK has been inactive instead of proactive in meeting a new future, and if action not is taken together we might be stuck in old ways of doing things, which stops us from many dog activities in 2021. Tollarklubben has written letters and we have tried to influence to start planning the new dog future.

Mats Viker

The Swedish Toller club