Valberedningen har ordet

Klubbmötet 2024 kommer att gå av stapeln i Jönköping den 9 mars. Valberedningen, som tillsattes av medlemmarna på klubbmötet 2023 och består av Maria Gladh, Anna Gustavsson och Lars Annergård, har intensifierat sitt arbete med att föreslå personer till en styrelse som består av totalt 10 ledamöter varav tre är suppleanter. Den enda som väljs dedikerad en specifik roll är ordförande. Vilken roll övriga i styrelsen ska ha, bestäms vid det konstituerande mötet som följer direkt på klubbmötet.

På klubbmötet 2024 ska det förutom ordförande, som alltid väljs på ett år, väljas tre ordinarie ledamöter på två år, tre suppleanter som väljs på ett år samt två revisorer och två revisorssuppleanter som väljs för ett år. Klubbmötet ska även välja valberedning.

Har du förslag på personer som du tror kan passa att arbeta ideellt för Tollarklubben, skicka ett mejl till valberedning@tollarklubben.se med namn på den du föreslår, kontaktuppgifter och motivering. Det är bra om du har talat med personen i fråga, så att denne är införstådd med nomineringen. För att nominera måste du vara medlem i Tollarklubben.

Vi behöver ditt förslag senast den 1/2 2024

Lars Annergård
Sammankallande valberedningen