Vi behöver hjälp!

Vi behöver hjälp om vi ska kunna erbjuda Lydnadsprov på Tollarspecialen 2019!
Vi är alltid beroende av frivilliga som på ideell bas kan hjälpa till att arrangera de olika grenarna på Specialen. De olika grenarna på Specialen arrangerar sig inte av sig självt. Har vi inte frivilliga kan vi inte arrangera de olika grenarna.

Vi har i dagsläget tyvärr ingen/inga som kan arrangera Lydnaden på Tollarspecialen i sommar i Sälen. Om vi inte snabbt kan få någon som kan hjälpa till och ta huvudansvaret för Lydnaden kommer vi inte kunna genomföra denna gren på Tollarspecialen.

Nu är det dags för alla er med Tollare som vill ha ett Lydnadsprov på Specialen att agera. Om inte tvingas vi genomföra årets Tollarspecial utan Lydnadsprov.

Vi måste få till detta senast 15 april. Intresserade kan kontakta Gunliz Bengtsson, specialen@tollarklubben.se