SKK Play för uppfödare

Torsdagen den 17 september kl. 19.30 kommer premiären av SKK Play för uppfödare att ske

Då sänds det första programmet i SKK Play för uppfödare ”DNA-tester – värdefulla eller vilseledande”. Programmet kommer att bestå av dels filmade inslag där vi följer en hund och dess ägare genom processen att ta ett DNA-test. Dels ett studiesamtal mellan SKKs genetiskt sakkunniga Sofia Malm och vetenskapsjournalisten Katarina Sundberg. Efter programmet blir det en frågestund dit du under programmets gång kan mejla in dina frågor. Ni kan redan nu ta tillfället i akt och mejla in era frågor på <skkplay@skk.se>.

http://www.skk.se/sv/om-skk/utbildning/SKK-Play-for-uppfodare/