2015-09-04 Uppdaterat

En av hanarna är nu omplacerad – skönt! En kvarstår under Omplacering