2015-10-06 Uppdaterat

Valpförmedlingsreglerna uppdaterade med följande text:

  • Båda föräldradjuren ska vara testade avseende DE (Degenerativ encefalopati), varav minst ett av föräldradjuren är Normal/Clear eller hereditärt fri. Valpkull efter testade Affected/At risk förmedlas ej.

Listan över inrapporterade DE-resultat omgjord då den var svår att underhålla. Ev kommer denna att göras om på nytt för att få den mer läsbar