Hantering av DNA-resultat

Tollarklubbens styrelse har på styrelsemöte 24-01-27 tagit bort kravet med SKKs remiss vid DNA-test av DEN.

Läs mer här DE – svabbtest