Kallelse till digitalt årsmöte för Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben 1-3 juli 2020.

Samtliga medlemmar kallas härmed till Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubbens årsmöte den 1-3 juli 2020.
Mötet genomförs på distans, genom SKK, som ”förenklat årsmöte via webben” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se

Kallelse och handlingar hittar ni under Klubbmöte. Här hittar ni också länken som tar er till SKKs förenklade årsmöte via webben.